Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

19 fotek, 14.5.2016, 49 zobrazení, 27 komentářů
Další ze zastávek během rajčesrazu.

Vidim je malá obec nacházející se na území CHKO Kokořínsko asi 15km od Mělníka. První zmínka o Vidimi je z roku 1294, kdy část náležela klášteru zbraslavskému. Počátkem 14.století zde stála i tvrz. Během existence Vidimi se vystřídalo nespočet majitelů. Nyní je obec rozdělena na dvě části, Horní Vidim a Dolní Vidim. My zastavili v té Horní.
Uprostřed je rybníček a na druhém konci vidíme druhou dominantu obce, barokní zámek. Neví se, kdy přesně byl postaven. Na zdi parku je rok 1696, ale pozdně barokní sloh spíše napovídá polovině 18.století. Kolem zámku vznikl rozsáhlý park doplněný sochami antických bohů a vzácnými dřevinami. Po válce sloužil zámek jako politická škola a dětská ozdravovna. Od roku 1952 se stal domovem pro přestárlé občany, o které pečovaly řádové sestry. Ty zde setrvaly až do roku 1992. Poté byl zámek částečně zrekonstruován. V současné době slouží jako domov seniorů a vstup do objektu je zakázán.
58 fotek, 14.5.2016, 53 zobrazení, 103 komentářů
Další várka ze srazu Rajčat a Paprik na Kokořínsku :-)

Hrad Kokořín se nachází zhruba deset kilometrů severovýchodně od Mělníka nad říčkou Pšovkou v Dokeské pahorkatině, u obce Kokořín. Byl postaven po roce 1320, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Podle jména hradu se celá chráněná oblast nazývá Kokořínskem.
V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska. Po husitských válkách hrad často střídal majitele (v 15. stol. Řitka z Bezdědic a Klinštějnové, v 16. stol. Beřkovští ze Šebířova a Kaplířové). Od roku 1544 je uváděn jako pustý. Jeho osud ještě zhoršilo rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zařadit jej mezi tzv. prokleté hrady, tj. hrady, které se nesměly udržovat, protože jinak by díky své výhodné poloze mohly ohrozit panovnickou moc.

Roku 1894 zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan ji nechal před první světovou válkou novogoticky zrekonstruovat. V letech 1911–1916 byl hrad upraven do dnešní podoby architektem Eduardem Sochorem podle pokynů Augusta Sedláčka a Čeňka Zíbrta. V roce 1951 byl hrad zestátněn, respektive konfiskován. V roce 2001 se stal národní kulturní památkou; navrácení rodině Špačků tím bylo ztíženo, avšak ne znemožněno: Kokořín byl navrácen v roce 2006.

Válcová vyhlídková věž Kokořína je vysoká 38 metrů. Hradní palác byl během rekonstrukce zvýšen o jedno patro a zastřešen. Na paláci je plastika od J. Kalvody a uvnitř malby J. Fischera. Je zde památník K. H. Máchy a expozice českého romantického umění z 19. století.
11 fotek, 14.5.2016, 44 zobrazení, 42 komentářů
Čertovy hlavy jsou asi 9 m vysoké skalní reliéfy dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese nad obcí Želízy v okrese Mělník. Z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní dílo. Jde o dílo sochaře Václava Levého, které vytvořil v letech 1841-1846. Václav Levý byl kuchařem liběchovského zámku a později jeden z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho pozdější díla naleznete v kostele sv. Karla Boromejského a v chrámu sv. Víta v Praze.
14 fotek, 14.5.2016, 47 zobrazení, 31 komentářů
Další nádherná víska v okolí Kokořína.

Obec Dobřeň se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský. Rozkládá se asi sedmnáct kilometrů severně od Mělníka. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 162 obyvatel. Zástavba vsi s řadou cenných příkladů lidové architektury je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.
26 fotek, 14.5.2016, 64 zobrazení, 60 komentářů
Co mě na Kokořínsku úplně nadchlo, to byly vesničky. Tahle je jedna z nich, ve které jsme ráno zastavili. Úžasná!

Lhota je malá vesnice, část města Dubá v okrese Česká Lípa. Nachází se asi 4,5 km na severozápad od Dubé. Je zde evidováno 26 adres. Trvale zde žijí čtyři obyvatelé. V historických pramenech prvně zmiňována počátkem 15. století, kdy patřila k hradu Čap.
Lhota leží v katastrálním území Lhota u Dřevčic o rozloze 1,57 km2. Díky řadě zachovalých staveb lidové architektury byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Jsou zde také sklepy vytesané v pískovcových skalách. Vesnička leží uvnitř území spravovaném CHKO Kokořínsko.
49 fotek, 13.5.2016, 92 zobrazení, 157 komentářů
Využili jsme nabídky Páji a Vény a na sraz Rajčat jsme to vzali "nábližkou" přes Roudnici :-) Díky, lidi, byla jsem tím pádem poprvé na této hoře a bylo to moc fajn.

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich předků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit.
Čedicová kupa hory Říp (456 m n. m.), památné místo české historie, je zdaleka viditelná hora cca 5 km od Roudnice nad Labem. Kronikář Dalimil počátkem 14. století uvedl právě horu Říp a její okolí jako místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti. Nová země dostala jméno po vůdci těchto Slovanů Čechovi.

Na vrcholu Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Připomíná se k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Kostel, jehož zasvěcení bylo mezitím změněno na sv. Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.
19 fotek, 28.3.2016, 34 zobrazení, 21 komentářů
Tak tohle je poslední album z našeho velikonočního putování. Na cestě domů jsme se stavili v Mělníku na zámku. Bylo 18°C a dalo se sedět na lavičce. Dneska o měsíc a půl dál máme krásné 2°C a klepeme se zimou :-)) Blázinec
99 fotek, 8.5.2016, 43 zobrazení, 44 komentářů
Po letech v ZOO. Vyrazila jsem s Vendy a její kamarádkou hlavně, abychom viděly koťata bílých tygrů. To se splnilo, i když jsme je neviděly moc. Bojí se a schovávají se. Jsou ale boží :-) Jinak ta zahrada nějak upadá, působí zanedbaně. Sice vybudovali úžasný nový vchod, ale mohli to raději investovat jinam....
Něco z historie je tady
http://www.zooliberec.cz/kratka-historie-zoo.html
15 fotek, 8.5.2016, 28 zobrazení, 24 komentářů
Po dlouhé době kytičky :-)
40 fotek, 28.3.2016, 57 zobrazení, 106 komentářů
Hrad Hartenštejn je vrcholným představitelem nejpromyšlenějších kombinací vyspělé aktivní dělostřelecké obrany s bateriovými věžemi i důmyslným vedením přístupové komunikace. Náleží k vrcholným projevům české fortifikační architektury doby pozdní gotiky a svým významem přesahuje rámec Čech.
Samotné městečko Bochov vzniklo na obchodní stezce mezi Prahou a správním městem Loktem zhruba ve 14. století. Hrad Hartenštejn měl téměř čtvercový půdorys. Pozoruhodný byl velmi promyšlený hradní obranný systém s bateriovými věžemi vybavenými střílnami, které střežily spirálovitou přístupovou cestu. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Dodnes se zachovala 15 metrů vysoká okrouhlá věž, dva sklepy, zbytky bašt a kamenná studna. S historií hradu a české opevňovací architektury vás seznámí obrazové panely, které obsahují také historické kresby hradu a dobové fotografie.

Hrad Hartenštejn (jehož jméno znamená "tvrdý hrad")byl založen před rokem 1473 Jindřichem II. z Plavna, jako nástupce nedaleko stojícího hradu Hungerberg. Ten byl kolem roku 1468 zničen při obléhání vojsky českého krále Jiřího z Poděbrad po rozepři s Jindřichem II. z Plavna. Sídlo bylo pojmenováno Nový Hartenštejn, podle rodového hradu Plavenských v Sasku, a stalo se opěrným vojenským bodem panství na Bochovsku. V průběhu času docházelo k častému střídání majitelů a v roce 1573 se už hrad uvádí jako zpustlý. Následně byl ještě úsporně obnoven, ale po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom.
39 fotek, 28.3.2016, 54 zobrazení, 69 komentářů
Andělská Hora (původně nazývaný německy Engelsburg) je zřícenina hradu na kopci v obci Andělská Hora, asi 8,5 km jihovýchodně od Karlových Varů. Hradní zřícenina na vrcholu čedičové homole je dominantou celého okolí. Jádro stavby tvořil vnitřní nebo též horní hrad na nejvyšším místě skalnatého hřebenu. Andělská Hora měla spolu s hradem Bečov chránit rýzmburské panství. Koncem 15. století bylo v podhradí založené městečko Andělská Hora.

První písemná zmínka o hradu Andělská Hora (tehdy nazývaný Englburg) pochází z roku 1402, kdy byl jeho majitelem Boreš z Rýzmburka. Jeho syn Boreš postoupil roku 1406 bečovské panství i s Andělskou Horou Oldřichu Zajíci z Házmburka, bratrovi pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce pravděpodobně za královský hrad Přimdu. Oldřich Zajíc držel hrad až do své smrti v roce 1414 a poté připadl jako odúmrť královské komoře. Ale už roku 1415 zde vládl loketský purkrabí Janek Maleřík. V roce 1430 obsadil královský hrad husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Roku 1437 císař Zikmund kancléři Kašparu Šlikovi daroval Loketsko i s Andělskou Horou, kterou vrátil Jakoubek královské komoře. Po Kašparově smrti († 1449) se ujal šlikovského panství jeho bratr Matyáš. Ze strategických důvodů král Jiří z Poděbrad roku 1461 přiměl Šliky, aby mu hrad postoupili. Hrad pak předal jako doživotní zástavu Zbyňkovi Zajícovi z Házmburka. Po Zajícově smrti († 1463) dal král hrad svému synovi Hynkovi a rozšířil panství o Radošov, Šemnici a dalších osm vesnic. Hynek však v témže roce předal hrad královskému komorníkovi Janovi ze Štampachu s podmínkou že bude vždy Poděbradským otevřen. Po vypuknutí války mezi panovníkem a Zelenohorskou jednotou se roku 1466 zmocnil hradu člen jednoty, míšeňský markrabí Jindřich II. z Plavna. Až roku 1469 dobylo královské vojsko hrad zpět.

Po nástupu Vladislava II. na český trůn (1471), obnovil Jindřich III. z Plavna rodové nároky na hrad. K navrácení došlo roku 1482 při jednání v Mostě. Jindřich sice ztratil v Sasku Plavno, ale získal v Čechách hrady Bečov a Andělskou Horu. Když v roce 1496 prodal Bečov, stala se Andělská hora sídlem rodového panství. V majetku rodiny zůstal hrad do roku 1565, kdy jej získali vzdáleně příbuzní Lobkovicové. Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic roku 1567 prodal hrad svému švagru Jindřichu z Fictumu. Po jeho smrti koupil hrad Kašpar Colonna z Felsu. Jeho syn Linhart se účastnil stavovského povstání, za což byl posléze odsouzen ke ztrátě cti i všeho majetku. Roku 1622 koupil Andělskou Horu s nedalekým Hartenštejnem a Činovem od královské komory císařský rada Heřman Černín z Chudenic, který zde ale nežil. Za třicetileté války v roce 1635 obsadili a vydrancovali hrad Švédové a hrad byl pouze udržován. Jeho zkázu dovršil velký požár v roce 1718 a hrad je od té doby neobyvatelný.

Po Heřmanu Černínovi zdědil roku 1652 kysibelské panství včetně hradu Andělská Hora jeho prasynovec Humprecht Černín z Chudenic. Černínové vlastnili toto panství až do roku 1734, kdy je prodali rodu Hartigů. Hartigové vlastnili hrad do roku 1794 a poté se zde vystřídala řada majitelů, až se roku 1868 vrátil opět do majetku Černínů. Ti jej vlastnili až do roku 1945, kdy byl hrad zkonfiskován.

Radnice obce Andělská hora připravuje projekt, v jehož rámci mají na hradě proběhnout záchranné a konzervační práce. Dosud však není zřejmé, kdo bude jeho majitelem – nejsou totiž vyřešené restituční nároky Černínů, kteří se o něj přihlásili. Dokud soud o restitučním nároku nerozhodne, stavba formálně patří majiteli pozemku, tedy obci.

Nejstarší část hradu je čtverhranná obytná věž na nejvyšším místě skály. Na přelomu 15. a 16. století, kdy se Andělská Hora stala sídlem plavenského panství, došlo k rozsáhlé pozdně gotické přestavbě. Hrad byl rozšířen o nové opevnění vnitřní části a o předhradí s branami. Tato nákladná přestavba zadlužila plavenské panství. Za Jindřicha IV. z Plavna byl v polovině 16. století postaven renesanční dvoupatrový palác. Neobvyklý pětiúhelníkový půdorys této stavby byl dán tvarem terénu. Je zajímavé, že severní strana předhradí byla chráněná kromě příkrého skalního srázu pouze dřevěnou palisádou.
68 fotek a 1 video, 1.5.2016, 139 zobrazení, 17 komentářů
Vendulka měla své první venkovní vystoupení. Byla zima, ale zvládla to a ostatní holčičky taky :-)
19 fotek, 28.4.2016, 46 zobrazení, 62 komentářů
No a cestou domů jsem si musela zastavit. Bylo neuvěřitelné jrásně, sice zima, ale bohovský klid a ty mraky :-)
31 fotek, 28.4.2016, 40 zobrazení, 47 komentářů
Překvapilo mě, jak to může mile vypadat na bioplynce :-) Trochu smrádek, ale teplíčko. Z tepla, které "zbývá", vytápí například akvárka, kde chovají rybičky (tlamovce a jiné), běhají jim tam kočky, kvetou stromy, hezké :-) Navíc nás provázel velký sympaťák, takže tahle exkurze byla zkrátka fajn.
14 fotek, 27.4.2016, 37 zobrazení, 29 komentářů
Předposlední třídení cyklus přednášek a album nafocené po prvním dni. Byla zima, zataženo... Cestou tam mi celou dobu sněžilo...
106 fotek, 23.4.2016, 70 zobrazení, 86 komentářů
Sedmnáctý ročník Soutěže Elegance US Cars se odehrál tradičně v prostorách zámeckého parku Sychrov. Vyrazily jsme s kolegyní s tím, že asi zmokneme (podle předpovědi) a nakonec to bylo super. Fotek mám jednou tolik a dalo mi fakt den práce vybrat ty, které sem dám a stejně jich zbylo moc :-)
14 fotek, 22.4.2016, 31 zobrazení, 32 komentářů
To jaro už se taky probouzí i u nás. Ale zima je jak v rusým filmu...
14 fotek, 28.3.2016, 28 zobrazení, 44 komentářů
Jedinečný trojboký raně barokní kostel. Půdorys pravidelného trojúhelníku se zkosenými rohy má i kostelní areál s postranními kaplemi (zachovány dvě ze tří). Jednolodní kostel se zkosenými nárožími je krytý nízkou šindelovou jehlancovou střechou s trojbokou jehlancovou věžičkou. Ve zkosených nárožích byly původně tři vchody s kamennými portály, dva z nich byly ve 20. stol. zazděny. Okna kostela jsou obdélná, polokruhově zakončená, vnější stěny kostela jsou členěny zdvojenými pilastry a mohutnou profilovanou římsou.
Vnitřek kostela je plochostropý, na dvou stranách mohutných fabiónů jsou zachovány zbytky původní výmalby, malba na třetí straně je novodobá. Vnitřní stěny kostela jsou členěny zdvojenými pilastry, nesoucími fabionovou římsu. V nárožích kostela, nad jednotlivými vstupy jsou polokruhové kruchty s balustrádou.
Vnitřní výzdobě kostela dominoval unikátní trojboký barokní tabernáklový oltář od Františka Preisse z doby po roce 1710, který byl v průběhu let značně poničen (oltář je před rekonstrukcí).
Při západní stěně kostela je stříbrně štafírovaný vyřezávaný oltář Svaté rodiny z 1. třetiny 18. století, s bohatě zdobeným rokokovým rámcem.
Podél ohradní zdi areálu kostela byla původně sloupová klenutá křížová chodba - ambit, která byla zbořena pro špatný stav a také proto, aby bylo získáno více místa pro vznikající hřbitov, současně byla zbořena také jedna z postranních kaplí. Postranní kaple byly původně zasvěceny třem skupinám svatých (1. sv. Jáchymovi, sv. Anně a Panně Marii, 2. Svaté Rodině a 3. Třem králům). V kaplích bývaly vyřezávané dřevěné sochy z 16. stol., po zboření jedné kaple a pozměnění druhé kaple na márnici (před r. 1842) byly sochy sneseny do zbývající kaple, kde bylo vytvořeno hodnotné sousoší Olivetské hory. Obnovené r. 1863 truhlářským mistrem Georgem Ohnesem.
14 fotek, 26.3.2016, 32 zobrazení, 15 komentářů
Cestou jsme zastavili u ruiny u silnice. Celá já, ty zbořeniny mě baví :-)
24 fotek, 26.3.2016, 35 zobrazení, 35 komentářů
Krásenská rozhledna se nachází na Krásenském vrchu v nadmořské výšce 777 m nedaleko města Horní Slavkov, nad obcí Krásno.
Rozhledna je jednou z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Důvodem je neobvyklý tvar, kdy po obvodu se jako spirála vine vnější schodiště. Základna věze je 11 m široká, vyhlídková terasa je ve výšce 25 m a má v průměru již jen 3 m. Na vyhlídkovou plošinu vede 120 schodů. Po zdolání schodů se otevře kruhový výhled. Na severu jsou vidět Krušné hory (Blatenský vrch s rozhlednou, Plečivec s rozhlednou, Klínovec s rozhlednou a vysílačem), severovýchodě – Doupovské vrchy, východě a jihu - Tepelská vrchovina, západě - nejvyšší vrchy Slavkovského lesa Lesný a Lysina.
Tato kuriózní rozhledna vznikla na základě návrhu sochaře W. Russe a architekt Fritz Hoffmann, který se údajně nechal inspirovat legendární babylónskou věží. Obec Krásno využila projekt pro nouzové práce, kdy v době hospodářské krize v letech 1933-35 stavba zajistila práci místním nezaměstnaným. Stavba měla pozvednout cizinecký ruch v blízkosti lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně. V roce 1997 byla rozhledna rekonstruována.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.